1. октобар 2021. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије ап војводине за финансирање или суфинансирање програма развоја и деловања локалних социјално-економских савета

На основу члана 16 и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“ број 66/20, 27/21 и 38/21 – ребаланс) и члана 4. Правилника о додели  бесповратних средстава локалним самоуправама  са територије АП Војводине за  финансирање  или суфинансирање  програма  развоја и деловања  локалних социјално-економских  савета („Службени лист АПВ“, број 40/2021), Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 01.10.2021. године расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА  СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  РАЗВОЈА И ДЕЛОВАЊА  ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ  САВЕТА

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ