Ђоковић са Европским покретом у Србији и Фондацијом „Конрад Аденауер“ о унапређењу предузетничке климе: Потребан нам је нов стратешки модел у Војводини

 

Нови Сад, 12. децембар 2018 – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, одржао је данас радни састанак у Скупштини АП Војводине на коме је представљена значајна студија под називом „Правци развоја сектора МСПП у Војводини – Платформа за развој секторских политика“, коју су припремили Европски покрет у Србији и Фондација „Конрад Аденауер“.

Састанку су присуствовали директор Фондације, Норберт Бекман Диркес, аутори студије др Биљана Видука и др Роберт Молнар, генерални секретар Европског покрета Нови Сад, Александар Симурдић, као и представници компанија, микро, малих и средњих предузећа и предузетници представљених у студији.

Потпредседник Иван Ђоковић је, истичући значај унапређења предузетништва кроз микро, мала и средња предузећа, почев од локалног нивоа, истакао да је предузећа неопходно адекватно усмерити ка профитабилним тржиштима.

,,Микро, мала и средња предузећа чине 96 одсто од укупног броја привредних субјеката у АП Војводини. У овој области је запослен велики број људи. Мерама подршке, Покрајински секретаријат за привреду и туризам прати и помаже мало и средње предузетништво кроз набавку машина, опреме, софтвера, репроматеријала, а фокусирани смо и на одређене социјално-угрожене категорије, затим женско предузетништво и креативну индустрију. Усмерени смо на све оне облике привређивања који могу да донесу нове иновативне делатности, или, пак, да остварују нове материјалне вредности, али и да јачају извозни потенцијал“, истакао је Ђоковић.

Он додаје да само нова вредност, осавремењавање кроз дигитализацију и иновациону производњу може да допринесе јачању сектора предузетништва. 

,,Потребно је креирати политику, у смислу повећавања зарада, броја радних места, омогућавање људима да се сами прихвате предузетничког подухвата, уз подстицање државе да се упусте у ризик самозапошљавања, те тако спречити даље економске миграције људи у иностранство, с обзиром да може да уследи демографска катастрофа“, наглашава Ђоковић.

Према речима Бекман-Диркеса, мала и средња предузећа јесу основ развоја сваког друштва, те да је разлог подршке и објављивања ове студије унапређење услова рада ових предузећа како би била у могућности да пруже већи допринос развоју друштва. Како би се навдено реализовало, он помиње неопходност три важне ставке, добро функционисање управе на свим нивома, затим уређен приступ тржишту, као и квалитетна обука и едукација. 

Директор Фондације додаје да је изабрана АП Војводина као експериментални регион за даљи рад на питању унапређења предузетничке климе, а како би се унапредила конкурентност предузећа, односно њихова способност да послују у оквирима Европске уније, кроз смањење бирократије и убрзање доношења одлука.

Ова анализа припремљена од стране Евроспког покрета у Србији-локалног већа Нови Сад (ЕпуС-Нови Сад), у партнерству са Фондацијом ,,Конрад Аденауер“, може представљати платформу за отварање дискусије међу релевантним актерима, али и иницирање процеса израде стратегија развоја кључних сектора у наредном периоду.

Анализом привредног амбијента и стања у привреди Војводине која је представљена у студији, издвајају се четири сектора привреде са потенцијалом за раст и развој, а то су прехрамбена и ИКТ индустрија, металско-машински сектор, као и сектор гуме и пластике.