Равноправност полова

Ка родно одговорном програмском буџету

Ка политици родног буџетирања у Војводини

Ка свеобухватном систему за сузбијање насиља над женама у АП Војводини

Приручник за увођење принципа родне равноправности у јавне политике

Родно буџетирање у државној управи – Искуства Владе АП Војводине

Towards a comprehensive system to end violence against women in Vojvodina

Towards Gender Budgeting in the Autonomous Province of Vojvodina

Одлука о установљењу годишњег признања у области равноправности полова

Покрајинска скупштинска одлука о равноправности полова

Закон о равноправности полова

Нацрт програма за заштиту жена од насиља у породици и у партнерским односима