Потпредседник Иван Ђоковић председавао седницом Савета за запошљавање

Нови Сад, 3. март 2017. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, председавао је седницом Савета за запошљавање, основаном при Покрајинском секретаријату за привреду и туризам, чији чланови активно учествују у спровођењу циљева постављених стратешким документом – Покрајинским акционим планом, а на основу стратешких опредељења и дефинисаних приоритета политике запошљавања у текућој години у АП Војводини.

На седници, Савет за запошљавање је прихватио предлог Покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини за 2017. годину, који представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања на територији Покрајине. Тим документом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, чиме би се омогућило одрживо повећање запослености у Војводини.

,,Први део Акционог плана описује надлежност, његову суштину, сврху, неке кључне тачке и параметре на основу којих се он даље конципира и даје статистички преглед и анализу величина битних за даље конципирање мера за његово спровођење. Изложене су саме мере и распони финансијских средстава и подстицаја за самозапошљавање, ново запошљавање, јавне радове и стручно оспособљавање. Оно што по својој суштини представља једну својеврсну врсту стартап-а и подстицаја јесте програм самозапошљавања који произилази из Националног акционог плана и утврђује Национална служба за запошљавање. Кроз конкурс који би везали за Покрајински акциони план дефинисали би која занимања и делатности треба подржати и поставили би критеријуме и бодовну листу ка делатностима које заиста то и заслужују и које су одрживе, са макроекономским оправдањем”, рекао је потпредседник Ђоковић.

При изради ПАПЗ-а за 2017. годину узети су у обзир стратешки правци и циљеви Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године, као и приоритети и планиране активности усвојених националних стратегија и развојних докумената. Такође, узете су у обзир смернице које се односе на запошљавање, како би раст економије створио могућност за висок ниво запослености, продуктивности, социјалну и територијалну кохезију.

Приоритети у овом стратешком документу су усмерени ка улагању у људске ресурсе, подстицању социјалне инклузије на тржишту рада и отварању нових радних места. У дефинисање и израду Акционог плана укључени су социјални партнери и надлежне институције, како би се сагледавали и што успешније реализовали планирани програми и спровеле мере са што бољим резултатима.