Ivan Đoković na konferenciji međunarodnog projekta ,,TransDanube Pearls“: Cikloturizam – recept za nov koncept održivog saobraćaja u turizmu

Beograd, 2. mart 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, učestvovao je na konferenciji – radionici u okviru međunarodnog projekta ,,TransDanube Pearls“, posvećenog održivom transportu u oblasti turizma, prevashodno biciklizmu, promociji i daljoj afirmaciji cikloturizma.

Konferecija evropskih zemalja, partnera u biciklizmu, uz podršku nadležnih republičkih ministarstava, Pokrajinske vlade, Grada Beograda, privatnog i nevladinog sektora, koja je danas održana u Skupštini Grada Beograda, posvećena je značaju kako pravnog, tako i institucionalnog okvira u navedenim oblastima, posebno u oblasti održivog saobraćaja, turističke privrede i zaštite životne sredine, sve kroz predstavljanje primera dobre prakse iz regiona i pojedinih evropskih zemalja.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, na čijem je čelu potpredsednik Đoković, je u tekućoj godini predvideo sve potrebne pojedinosti za investiranje u razvoj cikloturizma. U toku je priprema logistike koja bi bila upotrebljena za izradu strategija, studija, istraživanja, analiza, projekata i edukacija, a sve u cilju razvoja turističkih potencijala cikloturizma.

,,Predmet ovog projekta i tema današnje radionice jeste višedimenzionalni proces koji obuhvata tehnologiju, zdravstvo, sport, razvoj komunikacija, ali je i jedan novi fenomen u okviru EU. Dva su pitanja koja se pokreću u AP Vojvodini, a to su transport i turizam, odnosno cikloturizam kao jedna od njegovih grana, što je čini i ekonomskom granom sa dragocenim potencijalom u razvoju privrede. Moglo bi se reći da, u pogledu upotrebe bicikla kao prevoznog sredstva, Vojvodina koja je izgrađena na tradicijama Austrougarske monarhije, izgradila je svoju svest i infrastrukturu za biciklizam pre više od veka, gde se bicikl, bez obzira na vremenske uslove, koristi svakodnevno. U pogledu biciklizma, kroz teritoriju Vojvodine prolaze značajne tri biciklističke evropske rute, Evrovelo 6, 11 i 13. Zbog dobro izgrađene infrastrukture i signalizacije, upravo je ovaj domen turizma potencijal za javno-privatno partnerstvo i nove investicije“, rekao je Đoković, dodavši da je dugoročno cilj Sekretarijata jačanje saradnje razvoja i unapređenja cikloturizma, posebno sa Mađarskom, jer zajedničkim apliciranjem na IPA projektima, podrškom Evropske unije prilikom njihove realizacije, povećavale bi se šanse za realizaciju većih investicija koje bi privukle veći broj cikloturista na biciklističkim rutama kroz Mađarsku i Republiku Srbiju, a samim tim i kroz AP Vojvodinu.

Republika Srbija je jedna od prvih zemalja koje su prihvatile ponuđeno partnerstvo Austrije na promociji biciklizma, tokom Ministarske konferencije održane 2014. godine u Parizu. Kao doprinos sprovođenju Panevropskog programa transporta, životne sredine i zdravlja, kao i ciljeva Pariske deklaracije, koji promovišu politike i aktivnosti zdravih i bezbednih vidova saobraćaja, partnerstvo na promociji biciklizma i cikloturizma je stvorilo jedinstvenu trilateralnu platformu čiji je cilj promovisanje i afirmisanje biciklizma na evropskom nivou.

U ovom smislu je veoma značajna podrška Evropske komisije UN za Evropu, kao i Svetske zdravstvene organizacije koje omogućuju da u partnerstvu sa nadležnim ministarstvima i ostalim institucijama sačini Nacionalni akcioni plan transporta, životne sredine i zdravlja. Promocijom biciklizma se doprinosi razvoju zelene ekonomije i stvaranju novih radnih mesta, što predstavlja prioritet na nacionalnom nivou.