Potpredsednik Ivan Đoković predsedavao sednicom Saveta za zapošljavanje

Novi Sad, 3. mart 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, predsedavao je sednicom Saveta za zapošljavanje, osnovanom pri Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, čiji članovi aktivno učestvuju u sprovođenju ciljeva postavljenih strateškim dokumentom – Pokrajinskim akcionim planom, a na osnovu strateških opredeljenja i definisanih prioriteta politike zapošljavanja u tekućoj godini u AP Vojvodini.

Na sednici, Savet za zapošljavanje je prihvatio predlog Pokrajinskog akcionog plana zapošljavanja u AP Vojvodini za 2017. godinu, koji predstavlja osnovni instrument sprovođenja aktivne politike zapošljavanja na teritoriji Pokrajine. Tim dokumentom se definišu ciljevi i prioriteti politike zapošljavanja i utvrđuju programi i mere koji će se realizovati, čime bi se omogućilo održivo povećanje zaposlenosti u Vojvodini.

,,Prvi deo Akcionog plana opisuje nadležnost, njegovu suštinu, svrhu, neke ključne tačke i parametre na osnovu kojih se on dalje koncipira i daje statistički pregled i analizu veličina bitnih za dalje koncipiranje mera za njegovo sprovođenje. Izložene su same mere i rasponi finansijskih sredstava i podsticaja za samozapošljavanje, novo zapošljavanje, javne radove i stručno osposobljavanje. Ono što po svojoj suštini predstavlja jednu svojevrsnu vrstu startap-a i podsticaja jeste program samozapošljavanja koji proizilazi iz Nacionalnog akcionog plana i utvrđuje Nacionalna služba za zapošljavanje. Kroz konkurs koji bi vezali za Pokrajinski akcioni plan definisali bi koja zanimanja i delatnosti treba podržati i postavili bi kriterijume i bodovnu listu ka delatnostima koje zaista to i zaslužuju i koje su održive, sa makroekonomskim opravdanjem”, rekao je potpredsednik Đoković.

Pri izradi PAPZ-a za 2017. godinu uzeti su u obzir strateški pravci i ciljevi Nacionalne strategije zapošljavanja za period 2011-2020. godine, kao i prioriteti i planirane aktivnosti usvojenih nacionalnih strategija i razvojnih dokumenata. Takođe, uzete su u obzir smernice koje se odnose na zapošljavanje, kako bi rast ekonomije stvorio mogućnost za visok nivo zaposlenosti, produktivnosti, socijalnu i teritorijalnu koheziju.

Prioriteti u ovom strateškom dokumentu su usmereni ka ulaganju u ljudske resurse, podsticanju socijalne inkluzije na tržištu rada i otvaranju novih radnih mesta. U definisanje i izradu Akcionog plana uključeni su socijalni partneri i nadležne institucije, kako bi se sagledavali i što uspešnije realizovali planirani programi i sprovele mere sa što boljim rezultatima.