Пословни инкубатори афирмишу конкурентност и подстичу економски раст

У оквиру друге радне посете пословним инкубаторима у АП Војводини, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам Иван Ђоковић, подсекретар Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Небојша Војновић, и директор Службе зa реaлизaцију прогрaмa рaзвојa АП Војводине, Дејан Авдаловић, боравили су у Новом Саду и Сенти.

Циљ посете је оперативна анализа постојећег стања у сваком од инкубатора, како би се креирале адекватне мере и модели финансијске, логистичке и стручне подршке које би допринеле њиховој одрживости и оперативности.

Потпредседник Ђоковић је представнике инкубатора упознао са подстицајним мерама и стратешким правцима које Покрајински секретаријат за привреду и туризам планира за 2017. годину, како би се утврдило шта је неопходно и шта недостаје инкубаторима како би били ефикаснији у сачињавању критеријума и мера за садашње и будуће станаре.

Ђоковић је истакао да Секретаријат предвиђа за наредну годину старт-ап програме са Гаранцијским фондом, програме за област запошљавања са Службом за запошљавање, као и посебан конкурс који има за циљ унапређење пословности и подизање капацитета кластер организација. Наглашено је да Едукативни центар нуди услуге обука запослених, са око 30 програма, где би инкубатори могли унапредити знања и вештине својих запослених.

,,У наредном периоду ћемо тежити да подстакнемо формирање нових инкубатора и да, кроз кластерско умрежавање и сву помоћ коју будемо могли да обезбедимо, подигнемо општи ниво предузетништва у Покрајини. Комерцијализација знања и искустава заснованих на знању у привреди представља приоритет у наредном периоду. Конципирањем модела привређивања које је засновано на знању, на развоју нових производа и интелигентним технологијама, можемо из постојећег модела привређивања да извучемо неку додатну вредност“, рекао је Ђоковић.

Пословни инкубатор Нови Сад основан је крајем 2009. године, са циљем да своје услуге прилагоди онима који започињу пословни подухват у области превасходно ИТ технологија. Оснивачи пословног инкубатoра су Град Нови Сад, Фонд за подршку инвестиција у Војводини (ВИП), Факултет техничких наука из Новог Сада и ЈКП „Информатика“, уз подршку USAID-а и Аустријске развојне агенције (ADA). Поред редовних станара овог инкубатора, станари су и Војвођански ИКТ кластер и Европска предузетничка мрежа. Једна од интересантних појединости јесте да новосадски инкубатор  пружа услуге и виртуелним станарима.

Инкубатор у Сенти, који су основали Општина и ВИП фонд, већ девет година подржава развој предузетништва производног карактера, пружајући подршку превасходно производним делатностима, попут обраде дрвета и производње пластике. Завршетком адаптације свог пословног простора, која је тренутно у току, очекују се нова запошљавања и нови станари.