На семинару синдиката „Слога“ Васин о значају социјалног дијалога

Врдник, 23. октобар 2015.Удружени синдикат Србије ,,Слога“, градски одбор Новог Сада, организовао је данас, уз подршку Покрајинског секретаријата за привреду, запошљавање и равноправност полова, семинар посвећен актуелним питањима у области родне равноправности, тачније улози жена у синдикалној организацији. На тродневном семинару, који је организован у хотелу „Термал Врдник“, биће одржана и предавања посвећена безбедности на раду, мобингу и побољшању комуникационих вештина.

 

Семинар је отворио потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова Мирослав Васин који је изразио задовољство чињеницом да постоје синдикати попут „Слоге“, који се баве и питањима родне равноправности, односно улоге жена у синдикалним организацијама.

„У протеклој деценији, социјални дијалог у Војводини је на нивоу који омогућава да социјални партнери расправљају о најважнијим темама које се тичу привреде, као и закона који се доносе у републичкој Скупштини“, казао је Мирослав Васин и додао да је једно од највећих постигнућа социјалног дијалога у Војводини, то што покрајински буџет не иде на разматрање и усвајање у Скупштину Војводине, док не добије „зелено светло“ Покрајинског социјалног савета, у чијем раду учествују представници репрезентативних синдиката у Војводини, Уније послодаваца Војводине и Покрајинске владе.

„То је пракса која би требало да заживи на свим нивоима, јер је у развијеним демократијама у Европи пракса да социјални партнери буду укључени у процесе у којима се одлучује о променама закона и о буџетима“, истакао је Мирослав Васин.

Потпредседник Васин је додао да је добар социјални дијалог у Војводини „кап у мору“, те да је неопходно да постоји централно место у Београду, где би се социјални дијалози по регионима претварали у свеобухватни социјални дијалог на нивоу републике.

„Међутим, то у нашој земљи не постоји, јер се социјални дијалог у Србији фингира“, казао је Васин и додао да се синдикати и послодавци питају само онда када је потребно, на неки начин, демагошки оправдати потезе власти.

„У последње време се чак ни то не чини, па тако данас имамо за једно друштво апсолутно недозвољену ситуацију, да се минимална зарада одређује ван социјалног дијалога, да се закони којима се регулишу радни односи и други односи који се тичу запослених људи усвајају без претходне процедуре која апсолутно треба да укључи социјални дијалог. То је нешто што је веома лоше, и ми из Војводине смо указивали на то да није добро да се социјални дијалог искључи из тако важних питања“, истакао је Мирослав Васин.

Секретар Васин је још додао да је поред доброг социјалног дијалога, покрајина Војводина у протеклом периоду постигла завидне резултате у области равноправности полова, за шта је награђена и признањима Европске комисије и Уједињених нација.

„Из наше покрајине је потекао и предлог Закона о родној равноправности, као и Стратегије Републике Србије о родној равноправности“, рекао је Васин и навео још неке од активности као што су: отварање сигурних женских кућа, запошљавања жена жртава насиља у породици, економско оснаживање жена са села и друго.

Жељко Веселиновић, председник Удруженог синдиката Србије ,,Слога“, нагласио је да је социјални дијалог у Војводини на вишем нивоу него у другим деловима Србије. Он се захвалио Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова на подршци за реализацију семинара, јер је питање положаја жена кроз елементе радних односа важно за једно друштво.

„Синдикат „Слога“ води рачуна о родној равноправности. Једини смо синдикат који статутом има прописан проценат жена у свим органима, а минимум једна жена мора бити потпредседник“, казао је Веселиновић и додао да су жене храбрије од мушкараца када се одлуче за учешће у синдикалном организацијама.