Na seminaru sindikata „Sloga“ Vasin o značaju socijalnog dijaloga

Vrdnik, 23. oktobar 2015. – Udruženi sindikat Srbije ,,Sloga“, gradski odbor Novog Sada, organizovao je danas, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, seminar posvećen aktuelnim pitanjima u oblasti rodne ravnopravnosti, tačnije ulozi žena u sindikalnoj organizaciji. Na trodnevnom seminaru, koji je organizovan u hotelu „Termal Vrdnik“, biće održana i predavanja posvećena bezbednosti na radu, mobingu i poboljšanju komunikacionih veština.

 
Seminar je otvorio potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin koji je izrazio zadovoljstvo činjenicom da postoje sindikati poput „Sloge“, koji se bave i pitanjima rodne ravnopravnosti, odnosno uloge žena u sindikalnim organizacijama.

„U protekloj deceniji, socijalni dijalog u Vojvodini je na nivou koji omogućava da socijalni partneri raspravljaju o najvažnijim temama koje se tiču privrede, kao i zakona koji se donose u republičkoj Skupštini“, kazao je Miroslav Vasin i dodao da je jedno od najvećih postignuća socijalnog dijaloga u Vojvodini, to što pokrajinski budžet ne ide na razmatranje i usvajanje u Skupštinu Vojvodine, dok ne dobije „zeleno svetlo“ Pokrajinskog socijalnog saveta, u čijem radu učestvuju predstavnici reprezentativnih sindikata u Vojvodini, Unije poslodavaca Vojvodine i Pokrajinske vlade.

„To je praksa koja bi trebalo da zaživi na svim nivoima, jer je u razvijenim demokratijama u Evropi praksa da socijalni partneri budu uključeni u procese u kojima se odlučuje o promenama zakona i o budžetima“, istakao je Miroslav Vasin.

Potpredsednik Vasin je dodao da je dobar socijalni dijalog u Vojvodini „kap u moru“, te da je neophodno da postoji centralno mesto u Beogradu, gde bi se socijalni dijalozi po regionima pretvarali u sveobuhvatni socijalni dijalog na nivou republike.

„Međutim, to u našoj zemlji ne postoji, jer se socijalni dijalog u Srbiji fingira“, kazao je Vasin i dodao da se sindikati i poslodavci pitaju samo onda kada je potrebno, na neki način, demagoški opravdati poteze vlasti.

„U poslednje vreme se čak ni to ne čini, pa tako danas imamo za jedno društvo apsolutno nedozvoljenu situaciju, da se minimalna zarada određuje van socijalnog dijaloga, da se zakoni kojima se regulišu radni odnosi i drugi odnosi koji se tiču zaposlenih ljudi usvajaju bez prethodne procedure koja apsolutno treba da uključi socijalni dijalog. To je nešto što je veoma loše, i mi iz Vojvodine smo ukazivali na to da nije dobro da se socijalni dijalog isključi iz tako važnih pitanja“, istakao je Miroslav Vasin.

Sekretar Vasin je još dodao da je pored dobrog socijalnog dijaloga, pokrajina Vojvodina u proteklom periodu postigla zavidne rezultate u oblasti ravnopravnosti polova, za šta je nagrađena i priznanjima Evropske komisije i Ujedinjenih nacija.

„Iz naše pokrajine je potekao i predlog Zakona o rodnoj ravnopravnosti, kao i Strategije Republike Srbije o rodnoj ravnopravnosti“, rekao je Vasin i naveo još neke od aktivnosti kao što su: otvaranje sigurnih ženskih kuća, zapošljavanja žena žrtava nasilja u porodici, ekonomsko osnaživanje žena sa sela i drugo.

Željko Veselinović, predsednik Udruženog sindikata Srbije ,,Sloga“, naglasio je da je socijalni dijalog u Vojvodini na višem nivou nego u drugim delovima Srbije. On se zahvalio Pokrajinskom sekretarijatu za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova na podršci za realizaciju seminara, jer je pitanje položaja žena kroz elemente radnih odnosa važno za jedno društvo.

„Sindikat „Sloga“ vodi računa o rodnoj ravnopravnosti. Jedini smo sindikat koji statutom ima propisan procenat žena u svim organima, a minimum jedna žena mora biti potpredsednik“, kazao je Veselinović i dodao da su žene hrabrije od muškaraca kada se odluče za učešće u sindikalnom organizacijama.