Инспекција

2023. година

Списак службеника овлашћених за одлучивање у управним стварима

Годишњи извештаји

Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 1

Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 2

Годишњи извештај за 2020. годину – инспектор за електронске комуникације

План рада 

План рада за 2022. годину – инспектор за електронске комуникације

План рада за 2022. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права

План рада за 2021. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 1

План рада за 2021. годину – инспектор за заштиту ауторског и сродних права 2

План рада за 2021. годину – инспектор за електронске комуникације