Иванишевић: 158 милиона динара уложено у област туризма, угоститељства, туристичке инфраструктуре, манифестације и локалне туристичке организације

Данас је уприличено свечано уручење уговора по четири јавна конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, у области туризма, а који су расписани у последњем кварталу 2021. године у укупном износу од 157.800.000 динара.

Уговоре је свечано уручио покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, истакавши да су сви конкурси и пратећа документација спроведени на време и у предвиђеном року, захваљујући се притом стручном тиму у Секретаријату.

,,Туризам је делатност која је у пандемији и у пост пандемијској ситуацији успела да покаже виталност, а Републичка и Покрајинска влада показале сензибилитет да пруже помоћ туризму, тачније кроз републичке мере и кроз конкурсе Секретаријата. Молим Вас да средства наменски трошите. Обићи ћемо све кориснике средстава и трудити се да се уверимо у све што су урадили. Оно што је услов који се сигурно неће мењати, јесте да су плаћени сви порези и доприноси према држави, као и да не отпуштате раднике, а запошљавање нових радника нам је такође веома важно. Уколико планирате и да запослите нове раднике, будете корисници средстава Секретаријата“, рекао је покрајински секретар најавивши уједно и нове конкурсе у 2022. години.

Иванишевић је додао да је у предлогу новог покрајинског буџета Секретаријат предвидео значајна средства која ће додељивати конкурсима који ће бити расписани већ почетком наредне године, у укупном износу од 187 милиона динара предвиђених за област туризма.

Јавним конкурсом за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије Војводине додељена су средтства за укупно 21 локалну туристичку организацију са циљем промоције и развоја туристичких вредности јединице локалне самоуправе и унапређења развоја туризма кроз програме едукација и усавршавања вештина запослених у туристичкој делатности.

Јавним конкурсом за манифестације, средства су додељена за 94 манифестације како би се подстакао рад удружења грађана и других непрофитних организација која се баве унапређењем туристичке понуде Војводине, а кроз организовање, односно учешће на туристичко-привредним манифестацијама од међународног и домаћег значаја.

Затим, јавним конкурсом за подизањe нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре додељена су средства за укупно 37 корисника из читаве Војводине, чиме Секретаријат настоји да утиче, поред унапређења туритсичке супра и инфраструктуре, и на унапређeње квалитета услуга и додатних туристичких садржаја, кроз опремање угоститељских објеката на начин предвиђен законом о планирању и изградњи.

Напослетку, додељени су уговори и корисницима јавног конкурса за набавку машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката, којих је укупно је 24, а који су добили средства за подизањe квалитета услуга угоститељских објеката и унапређењe иновативности у обављању угоститељске и туристичке делатности.