Ivanišević: 158 miliona dinara uloženo u oblast turizma, ugostiteljstva, turističke infrastrukture, manifestacije i lokalne turističke organizacije

Danas je upriličeno svečano uručenje ugovora po četiri javna konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, u oblasti turizma, a koji su raspisani u poslednjem kvartalu 2021. godine u ukupnom iznosu od 157.800.000 dinara.

Ugovore je svečano uručio pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, istakavši da su svi konkursi i prateća dokumentacija sprovedeni na vreme i u predviđenom roku, zahvaljujući se pritom stručnom timu u Sekretarijatu.

,,Turizam je delatnost koja je u pandemiji i u post pandemijskoj situaciji uspela da pokaže vitalnost, a Republička i Pokrajinska vlada pokazale senzibilitet da pruže pomoć turizmu, tačnije kroz republičke mere i kroz konkurse Sekretarijata. Molim Vas da sredstva namenski trošite. Obići ćemo sve korisnike sredstava i truditi se da se uverimo u sve što su uradili. Ono što je uslov koji se sigurno neće menjati, jeste da su plaćeni svi porezi i doprinosi prema državi, kao i da ne otpuštate radnike, a zapošljavanje novih radnika nam je takođe veoma važno. Ukoliko planirate i da zaposlite nove radnike, budete korisnici sredstava Sekretarijata“, rekao je pokrajinski sekretar najavivši ujedno i nove konkurse u 2022. godini.

Ivanišević je dodao da je u predlogu novog pokrajinskog budžeta Sekretarijat predvideo značajna sredstva koja će dodeljivati konkursima koji će biti raspisani već početkom naredne godine, u ukupnom iznosu od 187 miliona dinara predviđenih za oblast turizma.

Javnim konkursom za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine dodeljena su sredtstva za ukupno 21 lokalnu turističku organizaciju sa ciljem promocije i razvoja turističkih vrednosti jedinice lokalne samouprave i unapređenja razvoja turizma kroz programe edukacija i usavršavanja veština zaposlenih u turističkoj delatnosti.

Javnim konkursom za manifestacije, sredstva su dodeljena za 94 manifestacije kako bi se podstakao rad udruženja građana i drugih neprofitnih organizacija koja se bave unapređenjem turističke ponude Vojvodine, a kroz organizovanje, odnosno učešće na turističko-privrednim manifestacijama od međunarodnog i domaćeg značaja.

Zatim, javnim konkursom za podizanje nivoa kvaliteta i kapaciteta objekata turističke suprastrukture dodeljena su sredstva za ukupno 37 korisnika iz čitave Vojvodine, čime Sekretarijat nastoji da utiče, pored unapređenja turitsičke supra i infrastrukture, i na unapređenje kvaliteta usluga i dodatnih turističkih sadržaja, kroz opremanje ugostiteljskih objekata na način predviđen zakonom o planiranju i izgradnji.

Naposletku, dodeljeni su ugovori i korisnicima javnog konkursa za nabavku mašina i opreme i uvođenje tehnoloških inovacija u promociji i poslovanju ugostiteljskih objekata, kojih je ukupno je 24, a koji su dobili sredstva za podizanje kvaliteta usluga ugostiteljskih objekata i unapređenje inovativnosti u obavljanju ugostiteljske i turističke delatnosti.