План, инструкција и упутство о поступању за време трајања епидемије заразне болести COVID-19

Обавештење о интензивирању мера за спречавање заразне болести COVID-19 у покрајинским органима – јануар 2022.

ПЛАН ПРИМЕНЕ МЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ПОЈАВЕ И ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ

ИНСТРУКЦИЈА – УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

УПУТСТВО ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД У СПРЕЧАВАЊУ НАСТАНКА И ШИРЕЊА ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19 ЗА СПОЉНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА, ДОБАВЉАЧЕ, ДИСТРИБУТЕРЕ, СПОЉНЕ САРАДНИКЕ И УЧЕСНИКЕ СКУПОВА У ПОКРАЈИНСКИМ ОРГАНИМА УПРАВЕ