Др Мирјана Крањац учесник пројектне радионице ЕУ ФИН посвећене сектору рибарства у европским регионима

Нови Сад, 24. септембар 2015. –На пројектној радионици која је одржана у Португалији, од 9. до 12. септембра 2015. године у граду Esphino (Ешпињо), а у оквиру пројекта ЕУ ФИН, своје учешће је узела помоћница покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова доц. др Мирјана Крањац. Пројекат ЕУ ФИН се финансира из програма Европске уније „Europa for citizens“ (Европа за грађане) у оквиру приоритета „Демократски ангажман о грађанској перцепцији – Мера: Мрежа градова“.

Пројекат Европска мрежа рибара (EU-FIN) има за циљ да интегрише релевантне локалне самоуправе и регионе који деле заједнички циљ и имају заједнички интерес, као и традицију у области рибарства, како би разменом искустава и знања пренели једни другима примере добре праксе и превазилажења препрека и проблема, а све у циљу унапређења сектора рибарства, као и саме делатности.

Циљ овог значајног европског пројекта је стварање предуслова да се утиче на перцепцију грађана о Заједничкој рибарској политици и подстакне учешће рибара у процесу доношења одлука везаних за сектор рибарства. Пројекат је од великог значаја за туристичку и привредну промоцију Војводине, полигон је за размену искустава, као и повезивање и припрему за заједничко учешће свих структура и релевантних чинилаца у новим пројектима.

Како Општина Апатин има дугу туристичку и привредну традицију у области рибарства, Секретаријат за привреду је управо ову локацију укључио у Пројекат у ком учествује 19 партнера из 10 европских земаља. Водећи партнер на пројекту је Институт за експериманталну зоопрофилактику са Сицилије ,,The Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia“.