Делегација Покрајинског секретаријата у Сремској Митровици о запошљавању маргинализованих категорија

Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, и помоћник покрајинског секретара за област привреде, бранислав Бандић, боравили су Сремској Митровици у радној посети приликом које су се састали са представницима Казнено-поправног завода у Сремској Митровици, представницима истраживачког тима Мисије ОЕБС у Србији, Београдског центра за људска права, као и са другим релевантним и надлежним чиниоцима, и разговарали о могућностима запошљавања маргинализованих категорија.

Циљ сусрета је било дефинисање значаја и улоге које различите институције могу имати у креирању подстицајног окружења за њихово запошљавање бивших осуђеника, на националном и локалном нивоу.

,,Покрајински секретаријат посебну пазњу посвећује радној интерграцији и запошљавању маргинализованих и теже запошљивих категорија. Спремни смо дати свој допринос, пре свега, у отклањању предрасуда према људима који су одслужили своју казну, а који имају право на другу шансу и наставак живота ван зидина КПЗ-а“, истакао је заменик Почуч. И додао да ће бити сагледана могућност подршке овој рањивој категорији, у оквиру мера за унапређење социјалног предузетниства која ће по први пут бити примењена у 2017 години.

У оквиру сусрета представљен је пројекат под називом ,,Процена могућности за запошљавање бивших осуђеника“, који је Мисија ОЕБС у Србији, анализом правног оквира, настојала да представи начине који воде ка унапређењу запошљавања бивших осуђеника, посебно кроз примере добре праксе земаља у којима се већ спроводи постпенални прихват и рад са њима, чинећи ову категорију становништва лакше запошљивом.