Delegacija Pokrajinskog sekretarijata u Sremskoj Mitrovici o zapošljavanju marginalizovanih kategorija

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, i pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast privrede, branislav Bandić, boravili su Sremskoj Mitrovici u radnoj poseti prilikom koje su se sastali sa predstavnicima Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, predstavnicima istraživačkog tima Misije OEBS u Srbiji, Beogradskog centra za ljudska prava, kao i sa drugim relevantnim i nadležnim činiocima, i razgovarali o mogućnostima zapošljavanja marginalizovanih kategorija.

Cilj susreta je bilo definisanje značaja i uloge koje različite institucije mogu imati u kreiranju podsticajnog okruženja za njihovo zapošljavanje bivših osuđenika, na nacionalnom i lokalnom nivou.

,,Pokrajinski sekretarijat posebnu paznju posvećuje radnoj intergraciji i zapošljavanju marginalizovanih i teže zapošljivih kategorija. Spremni smo dati svoj doprinos, pre svega, u otklanjanju predrasuda prema ljudima koji su odslužili svoju kaznu, a koji imaju pravo na drugu šansu i nastavak života van zidina KPZ-a“, istakao je zamenik Počuč. I dodao da će biti sagledana mogućnost podrške ovoj ranjivoj kategoriji, u okviru mera za unapređenje socijalnog preduzetnistva koja će po prvi put biti primenjena u 2017 godini.

U okviru susreta predstavljen je projekat pod nazivom ,,Procena mogućnosti za zapošljavanje bivših osuđenika“, koji je Misija OEBS u Srbiji, analizom pravnog okvira, nastojala da predstavi načine koji vode ka unapređenju zapošljavanja bivših osuđenika, posebno kroz primere dobre prakse zemalja u kojima se već sprovodi postpenalni prihvat i rad sa njima, čineći ovu kategoriju stanovništva lakše zapošljivom.