Izrađena Studija razvoja mikrolokacija marina na teritoriji AP Vojvodine kao osnov za ekspanziju nautičkog turizma

Novi Sad, 27. februar 2018. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je u saradnji Preduzećem za projektovanje, inženjering i konsalting u hidrotehnici i građevinarstvu ,,Ehting“ iz Beograda i JP ,,Zavod za urbanizam Vojvodine” iz Novog Sada, izradio Studiju razvoja mikrolokacija marina na teritoriji Vojvodine. Studija je proizašla iz Programa razvoja turizma Vojvodine, koji je sačinio Sekretarijat i koji je usvojila Skupština AP Vojvodine protekle godine.

Činjenica da evropskom unutrašnjom vodnom mrežom aktivno saobraća flota od bezmalo dva miliona plovila, sa oko 300 različitih tipova, počev od čamaca na vesla, preko jedrilica i velikih motornih jahti, govori u prilog potrebe za sistematičnom i planskom oblikovanju ove oblasti. Prepoznavši sve potencijale rečnog i nautičkog turizma u okviru međunarodnih plovnih puteva, Sekretarijat je pristupio izradi ovog jedinstvenog dokumenta koji će biti predstavljen stručnoj javnosti početkom aprila 2019. godine kada će biti definisani koraci u njenoj daljoj realizaciji.

Studija obuhvata najperspektivnije lokalitete kojima se, uz prioritetne kriterijume poput prirodinih obeležja, navigacionih uslova i društvenih uticaja, definisalo ukupno jedanaest mikrolokacija na Dunavu, Savi, Tisi, Tamišu, Begeju i Hidrosistemu Dunav—Tisa—Dunav. Njihova  raznolika  upotrebna  vrednost u mnogome doprinosi lokalnom i regionalnom privrednom razvoju.

Realizovana na osnovu pokrajinskog Programa razvoja turizma, ova studija je polazna tačka za intezivniji razvoj mikrolokacija marina i pristana u Vojvodini, što će svakako uticati na bolju povezanost u okviru Dunavskog regiona.