Author
Super User

Запошљавање

Закон о раду Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености Покрајински акциони план запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. годину…

Dokumenti / Obrasci

Dokumenti/оbrasci u 2021. godini: МОDELI IZVEŠTAJA ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – MAŠINE, OPREMA, SOFTVER ŽENSKO PREDUZETNIŠTVO – IZVEŠTAJ o namenskom utrošku sredstava za 2021. godinu – USLUGE  STARI ZANATI – IZVEŠTAJ o namenskom…

Budžet

Finansijski plan za 2021. godinu – rebalans (13.09.2021.) Izmene i dopune finansijskog plana za 2021. godinu Finansijski plan za 2021. godinu Finansijski plan za 2020. godinu – rebalans (22. maj 2020.) Finansijski plan za 2020. godinu  Finansijski plan za 2019.…

Кабинет

КАБИНЕТ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ Покрајински секретар, др Ненад Иванишевић, члан је Покрајинске владе задужен за руковођење Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам. Покрајински секретар има заменика, подсекретара и четири помоћника.             др НЕНАД ИВАНИШЕВИЋ    покрајински секретар за привреду…

9. јун 2015. Јавна набавка – Услуге – превоз и шпедиције – сајамских експоната – за наступ на 48. МОС Међународном сајму занатства и предузетништва који се одржава у Цељу, у периоду од 8. до 13. септембра 2015. ЈН МВ 1.2.10/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка  9. јун 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда  Рок за подношење понуда је 19. јун 2015. године.  9. јун 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 15. јун 2015. – ДОДАТНО ОБЈАШЊЕЊЕ 6. јул 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ…

Kontakt

Autonomna pokrajina VojvodinaPokrajinska vladaPokrajinski sekretarijat za privredu i turizamBulevar Mihajla Pupina 16, 21101 Novi Sad Tel: 021/487 4610, 021/487 4488Elektronska pošta: оffice.privreda@vojvodina.gov.rs Odnosi sa javnošću: sonja.babic@vojvodina.gov.rs 021/ 487 44 88, 021/ 456 885,  062/ 88 48 690 Lice zaduženo za…