18. novembar 2018. – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini

Na osnovu člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka, 37/2016 i 29/2017), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, br. 57/2017, 17/2018 i 29/2018 – rebalans) i Rešenja o upotrebi tekuće budžetske rezerve 127 – broj: 401-94/2018-126 od 15.11.2018. godine, a shodno članu 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku repromaterijala u 2018. godini od 13.11.2018. godine, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2018. GODINI

ТEKST KONKURSA – SKRAĆENA VERZIJA

ТEKST KONKURSA – DETALJNIJE

PRAVILNIK

IZMENA PRAVILNIKA

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ OBRAZAC 1 – 9

DODATAK UZ OBRAZAC