Zamenik Počuč na „HACCP danu otvorenih vrata“ u Informativnom centru za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju – BSC

Novi Sad, 29. novembar 2018. – Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, obratio se na javnom skupu pod nazivom „HACCP dan otvorenih vrata u Informativnom centru za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju – BSC. Sloganom ,,ljudi su najvažniji, BSC je realizovao skup sa ciljem da se istakne značaj uloge HACCP sistem administratora u procesu proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

Zamenik Počuč je ovom prilikom istakao da je, od samog osnivanja 2009. godine, BSC Informativni centar ispunio svoju misiju i opravdao očekivanja.

,,Preko 100 preduzeća u AP Vojvodini je sertifikovano, edukovano i obučeno za efikasan i konkurentan nastup na tržištu Evropske unije i na ostalim svetskim tržištima, a u skladu sa najvišim HACCP standardima. Učinak Centra na evidentan porast izvoza proizvoda na strana tržišta kroz sistem usklađivanja standarda i izdavanja sertifikata je od ogromnnog značaja za privredni rast u AP Vojvodini i čitavoj zemlji, posebno u prehrambenoj industriji“, rekao je Počuč, dodavši da će Centar zasigurno nastaviti uspešan niz aktivnosti na polju implementacije i primene najviših svetskih standarda koji će stanovništvu obezbediti zdravu ishranu, a kompanijama veću konkurentnost i izvoz na inostrana tržišta.

Nakon prezentacija eminentnih stručnjaka iz ove oblasti, otvorena je i diskusija na kojoj su se podrobnije analizirale aktuelne informacije iz oblasti bezbednosti hrane i unapređenja poslovanja.

zamenik pokrajinskog sekretara mr Pavle Počuč i direktorica BSC-a Marija Vujaković