Zamenik mr Pavle Počuč u poseti društveno odgovornom preduzeću u Vojlovici: o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

 

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam mr Pavle Počuč i gradonačelnik Pančeva Saša Pavlov, posetili su preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ajtekion – ITECCION New City Company u Vojlovici.

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, je ovom prilikom istakao da resorni Sekretarijat za privredu AP Vojvodine posebnu pažnju usmerava upravo na programe zapošljavanja osoba sa invaliditetom i osoba koje spadaju u ranjivu kategoriju, tako da je ovo u pravom smislu izuzetan primer kako se poslodavci, te kako se privatni sektor društveno odgovorno ponaša i doprinosi i pomaže zajednici.

Zamenik Počuč je izjavio da je u završnoj fazi kreiranje posebne programske linije za finansiranje preduzeća i nevladinog sektora koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i ostalim socijalnim preduzetnicima, kao i onih koji planiraju da se bave socijalnom ekonomijom.