Zamenik mr Pavle Počuč na susretu posvećenom Zakonu o socijalnom preduzetništvu

Novi Sad, 5. jun 2017. – Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, sastali su se danas u prostorijama Pokrajinske vlade sa ciljem razmatranja pravaca razvoja Zakona o socijalnom preduzetništvu, kako bi se sprovelo pravovremeno usklađivanje planiranih aktivnosti.

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, pomoćnik sekretara za oblast privrede, Branislav Bandić, sa saradnicima, razgovarali su o pojedinostima Zakona o socijalnom preduzetništvu sa predstavnicima Ministartstva koje je ujedno i predlagač  i koordinator  radne grupe za izradu predmetnog Zakona.

Namera Sekretarijata je pravovremeno usklađivanje  planiranih  aktivnosti u okviru izrade Zakona i shodno programskoj aktivnosti koje podrazumeva podršku razvoju kapaciteta socijalnih preduzeća i socijalno preduzetničkih inovacija.

Zamenik Počuč je upoznao predstavnike Ministarstva sa aktivnostima resornog Sekretarijata polju unapređenja socijalnog preduzetnistva u AP Vojvodini, a koje se ogledaju u afirmaciji, edukaciji i direktnoj podršci socijalnih preduzeća koja posluju na njenoj teritoriji. Dogovoreni su dalji koraci i zajedničke aktivnosti koje će zasigurno doprineti razvoju i unapređenju socijalne ekonomije u Srbiji i AP Vojvodini.