Velika zainteresovanost kineskih pokrajina Džeđang i Đangsu za intenziviranje saradnje sa Vojvodinom

Novi Sad, 11. oktobar 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, boravio je protekle nedelje u poseti NR Kini, sa predstavnicima asocijacija kineskih privrednika u Republici Srbiji i AP Vojvodini i Asocijacije građana grada Lišui Pokrajine Džeđang u Republici Srbiji, gde su upriličeni susreti sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora Pokrajine Džeđang, njenih gradova Handžou, Ningbo i Lišui sa okrugom Jinjun, kao i Pokrajine Đangsu i grada Nantong, kao i zasebne kinesku pokrajine – grada Šangaj.

prijem kod viceguvernerke Pokrajine Džeđang, Liajng Liming (grad Handžou, Pokrajina Džeđang)

Poseta kineskim pokrajinama upriličena je u saradnji sa predsednikom Asocijacije kineskih privrednika u Srbiji, Sijao Guom, predsednikom Asocijacije kineskih privrednika Vojvodine, Junvei Zouom i predsednikom Asocijacije građana grada Lišui Pokrajine Džeđang u Republici Srbiji, Junjong Zouom.

susret sa viceguvernerkom Pokrajine Džeđang, Lijang Liming (grad Handžou, Pokrajina Džeđang)

Potpredsednik Đoković se prilikom posete gradu Handžou, glavnom gradu Pokrajine Džeđang, sastao sa viceguvernerkom Pokrajine Džeđang, Lijang Liming i direktorima odseka za privredu, turizam, spoljne poslove i međunarodnu saradnju, međusobno se upoznavši sa osobenostima pokrajina Džeđang i Vojvodina, a razgovarali su i o potencijalima Vojvodine za investicije privrednika ove kineske pokrajine.

susret sa gradonačelnicom Jinjun okruga, Jibo Li (grad Lišui, Pokrajina Džeđang)

U toku boravka u NR Kini, Đoković se sastao i sa gradonačelnicom Jinjun okruga, grada Lišui, Pokrajine Džeđang, Jibo Li, gradonačelnikom grada Lišui, Džu Čenom i generalnim sekretarom Komunističke partije u Pokrajini Džeđang, Li Veiningom. Organizovan je i susret sa rukovodstvom centralnog gradskog distrikta, Čongčuan distrikt grada Nantong, koje predstavlja staro gradsko jezgro.

susret sa potpredsednikom političkog saveta grada Ningbo, (Pokrajina Džeđang), Ju Veinijanom

U gradu Ningbo je razgovarao sa direktorom slobodne zone, odnosno direktorom Biroa za trgovinsku saradnju Administrativnog komiteta slobodne zone, utvrdivši da je sama luka Ningbo geostrateški i politički veoma značajna za Kinu, jer je smatraju početnom tačkom modernog ,,Puta svile“, što je i sam nekada predstavljao, tako da se skoro čitav spoljnotrgovinski promet Srbije i Kine obavlja preko ove luke. Potpredsednik je ovom prilikom obišao i Centar za trgovinu i veleprodaju uvezenih roba – ICTM, koji upravlja lanem od 40 maloprodajnih centara u NR Kini i koji koordinira sajamske manifestacije i stalne izložbene paviljone šesnaest zemalja centralne i istočne Evrope, za koje je formirana stalna postavka u okviru jedinstvenog paviljona sa centralnom pozicijom u Centru.

obilazak Centra ICTM i paviljona

obilazak Paviljona Republike Srbije

Takođe, u gradu Handžou posetio je Departman za trgovinu Pokrajine Džeđang, i sastao sa predstavnicima Centra za promociju međunarodnih investicija Pokrajine Džeđang, kao i sa sekretarom partije Federacije povratnika prekomorskih Kineza Pokrajine Džeđang, Čen Guorongom.

Univerzitet Pokrajine Džeđang za poljoprivredu i šumarstvo (grad Handžou, Pokrajina Džeđang)

U pogledu obrazovnih ustanova Đoković je posetio Univerzitet Pokrajine Džeđang za poljoprivredu i šumarstvo u gradu Handžou gde se sastao sa rektorom prof. dr Jibin Jing. Ovaj Univerzitet broji šesnaest fakulteta sa oko 30.000 studenata, a značajno je da je pobratimljen sa Univerzitetom u Novom Sadu i nosilac je projekta Konfucijevog instituta na Filozofskom fakultetu.

susret sa rektorom Univerziteta Pokrajine Džeđang, prof. dr Jibin Jingom

Ovom prilikom su se razmenila iskustva, kao i informacije o mogućnostima produbljivanja saradnje sa Poljoprivrednim fakultetom u Novom Sadu, sa kojim se već razmatra i realizuje nekoliko konkretnih projekata. Pored toga, Đoković je bio počasni gost i Škole za učenje stranih jezika Lian du distrikta Lian du ove pokrajine, jedne od najvećih privatnih obrazovnih ustanova.

druženje sa učenicima Škole za učenje stranih jezika Lian du (distrikta Lian du, Pokrajina Džeđang)

U toku posete, realizovan je i sastanak potpredsednika Đokovića sa potpredsednikom Kineske političke konsultativne narodne konferencije komiteta grada Nantong, Ma Ksiao Pingom, čiji se rezultati ogledaju u obostranoj spremnosti da se pruži podrška za proširenje saradnje dve pokrajine, počevši od gradskog nivoa.

Prilikom susreta sa zvaničnicima dve kineske pokrajine, potpredsednik Đoković ih je upoznao sa geografskim, demografskim i privrednim pojedinostima AP Vojvodine, i bio učesnik i počasni gost nekoliko međunarodnih konferencija, koje su okupile nekoliko hiljada ljudi, prevashodno iz diplomatsko-konzularnih predstavništava širom sveta. 

obilazak hrama Huangdi (grad Lišui, Pokrajina Džeđang)

Potpredsednik Đoković je upoznat sa činjenicom da 5.500 Kineza živi i radi na teritoriji Republike Srbije, od čega je 4.500 državljana kineske Pokrajine Džeđang, dok je od tog broja čak 4.000 iz grada Lišui. Pokrajina Džeđang je formalno treća najrazvijenija pokrajina u NR Kini, sa 56 miliona stanovnika i 800 milijardi dolara bruto društvenog proizvoda, a nezvanično jeste i najperspektivnija kineska pokrajina, dok je Pokrajina Đangsu jedna od vodećih u ekonomskom razvoju i jedna je od tri najrazvijenije pokrajine u Kini, pored pokrajina Guangdong i Džeđang.

Predstavnici asocijacija kineskih privrednika u Republici Srbiji i AP Vojvodini i Asocijacije građana grada Lišui Pokrajine Džeđang u Republici Srbiji, sa potpredsednikom Đokovićem, posetili su i jednu od najvećih svetinja kineskog naroda u Pokrajini Džeđang, Hram žutog cara, tačnije hram Huangdi, čije je tlo i okruženje pogodno za snimanje temstakih filmova svih svetskih produkcija, od Sjedinjenih Američkih Država, sve do kineske filmske produkcije.

obilazak hrama Huangdi (grad Lišui, Pokrajina Džeđang)