Vasin u Gerontološkom centru u Bačkoj Palanci: Briga o ljudima mora biti iznad politike

Novi Sad, 21. septembar 2015. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin posetio je danas Gerontološki centar u Bačkoj Palanci, gde je razgovarao sa direktorom dr Milanom Bajićem i saradnicima o trenutnim aktivnostima, aktuelnostima, ali i potrebama ovog centra.

 

Pored Republičke vlade, Pokrajinska vlada već dugi niz godina pomaže Gerontološki centar Bačka Palanka putem raznih programa iz oblasti zapošljavanja, podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite i socijalnog programa, kao i energetike. Za aktivnosti i radove koji će se sprovoditi u naredna tri meseca, Pokrajinska vlada je pomogla Gerontološki centar sa iznosom od tri miliona dinara.

Govoreći o sprovođenju i upućivanju pomoći ovom i sličnim zdravstvenim centrima od strane Pokrajinske vlade, Miroslav Vasin je istakao da je saradnja između lokalne samouprave, pokrajinskih i republičkih vlasti donela značajne rezultate, jer je sa sva tri nivoa mnogo uloženo u revitalizaciju Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci, kao i mnogih zdravstvenih centara širom Vojvodine.
,,Današnja poseta Gerontološkom centru Bačka Palanka je izraz podrške mreži gerontoloških centara u Vojvodini, koja je u odnosu na pređašnje stanje značajno revitaliovana. Danas postoji značajan broj ovako uređenih gerontoloških centara koji pružaju kompletne i kvalitetne usluge svojim korisnicima, starijim ljudima koji u njima borave. Ovi centri su od negdašnje pozicije nužnog smeštaja za starije, prerasli u centre koji im omogućavaju kompletan ugođaj, sa komfornim smeštajem, kulturnim dešavanjima i dodatnim sadržajima. Pokrajinska vlada je mnogo uložila u razvoj gerontoloških cenatara, što evidentno daje rezultate. Gerontološki centar u Bačkoj Palanci jedan je od primera te prakse, tačnije uspešnog procesa revitalizacije i uspešnog rukovodstva. Humanost, ugodna sredina za osobe u trećem dobu, osnovne su karakteristike koje centar poseduje, uz neprestanu brigu i nadzor. Veoma je značajno i to što je Republička vlada prepoznala značaj ovog centra, te i sama uložila u njegov rad. Briga o ljudima mora biti iznad politike, sučeljavanja, te se zajedničkim radom lokalnih, pokrajinskih i republičkih vlasti mogu postići značajni i dalekosežni rezultati”, rekao je Vasin.

Direktor Gerontološkog centra Bačka Palanka dr Milan Bajić je istakao da ovaj centar, osnovan 1991. godine, trenutno ima 104 korisnika, smeštenih u domske kapacitete. Pored toga, centar ima i prihvatnu stanicu, klub za stare, službu pomoći u kući starima, kao i službu pomoći i nege. U prostoru od oko 3000 kvatratnih metara zaposleno je 39 lica, kao i 6 lica na određeno vreme koji vode poslove i brinu o korisnicima, dok je zdravstvena zaštita organizovana na osnovu verifikovane ispunjenosti uslova za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite.

Do sada je sprovedeno mnošto aktivnosti i radova na unapređenju poslovanja i arhitektonskih rešenja samog objekta, a direktor Bajić je istakao da je Pokrajinska vlada ove godine finansirala uspostavljanje adekvatne zakonske protivpožarne zaštite, potom unapređenje energetske efikasnosti spuštanjem plafona, kao i nabavku medicinske opreme i nameštaja.