Turističko-hotelski kompleks u Zobnatici na putu regionalne prepoznatljivosti: Savremena misija za moderne turiste i ljubitelje konja i konjičkih sportova

  

Subotica, 3. septembar 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu I turizam, dr Nenad Ivanišević, posetio je turističko-hotelski kompleks u Zobnatici a povodom prezentacije radne verzije dokumenta od izuzetnog značaja kako za sam kompleks, tako i za meštane ovog naseljenog mesta u opštini Bačka Topola.

Stručni tim Zobnatice, izložio je u svečanoj sali hotela ,,Miznah“ Master plan hotelsko – turističkog dela Zobnatice sa ergelom konja.  

Sekretar Ivanišević je prisustvovao i uzeo aktivno učešće na ovoj diskusiji, uz punu podršku resornog Sekretarijata, a u prisustvu saradnika, uprave novog kompleksa Zobnatice i predstavnika opštinske uprave.  Diskusija je prevashodno bila usmerena na mogućnosti, ograničenja, prioritete i interese same zajednice koja bi mogla da ima značajne benefite od savremenog i čak jedinstvenog kompleksa i ergele u regionu.

Učesnici današnje diskusije su se pozabavili analizom novih sadržaja koji bi se integrisali u postojeći hotelsko- sportski kompleks i u postojeće usluge, a sa ciljem povećanja atraktivnosti Zobnatice, zobnatičkog jezera i opštine Bačka Topola, što bi moglo rezultirati većim brojem posetilaca, turista, te svakako većim brojem manifestacija, kako kulturnih tako i sportsko-rekreativnih.

U okviru kompleksa predviđenog za adaptaciju i rekonstrukciju, vodiće se računa o ekologiji, postojećem eko sistemu, kao i o svim standardima i direktivama koje je potrebno zadovoljiti.

S druge strane, u planu je izgradnja najmodernije klinike za konje, kao i bazena za konje i druge pripadajuće infrastrukture koja će biti u potpunosti posvećena ovoj plemenitoj životinji po kojoj je sama Zobnatica nadaleko poznata.

Najavljene su i čuvene konjičke trke na obnovljenom hipordomu, po kojima je Zobnatica čuvena kako u zemlji, tako i u širem regionu.