Susret sa privrednicima Severnobačkog regiona: Ivan Đoković o podsticanju ljudi na stručno usavršavanje, Marko Čadež o mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta

 

Subotica, 11. april 2017. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, sastali su se danas u Regionalnoj privrednoj komori sa predsednikom komore Slobodanom Vojinovićem i predstavnicima oko pedeset kompanija, malih i srednjih preduzeća  iz Severnobačkog regiona, i ovom prilikom razgovarali o mogućnostima za unapređenje privrednog ambijenta u Republici Srbiji. Teme poput sive ekonomije, poreskih, fiskalnih i parafiskalnih nameta, PDV-a i akciza i dalje su ključne, sa kojima se svakodnevno u svom poslovanju suočavaju domaći privrednici.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež istakao je da je posao komore da osluškuje potrebe i probleme privrednika, te da na tome radi svakodnevno, ostvari rezultate i sa ,, leđa privrednika skine obaveze kojima ne bi trebalo da se bave, već da se posvete sklapanju ugovora i poslova“.

Da u pogledu privrede Severnobački region može da bude istaknut kao dobar primer ostalim regionima, jer upravo ovaj region jedini ostvaruje suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, istakao je potpredsednik Pokrajinske vlade Ivan Đoković, skrenuvši pažnju i na sve ozbiljniji problem nedostatka adekvatno obučene i obrazovane radne snage.

,,Severnobački region je jedini region gde postoji suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni, što nije zanemarljiva stvar. Problem koji se evidentno primećuje jeste što polako dolazi do gubitka kvalifikovane radne snage zbog migracija ka Evropskoj uniji i neadekvatnog obrazovnog sistema. Privrednici su iskazali bojazan da već u narednim godinama radna snaga neće moći da na adekvatan način odgovori poslovnim procesima. Isti problem se javlja i kod visoko kvalifikovane radne snage i u tom smislu, Regionalna privredna komora i privreda Subotice sarađuju sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, kao i sa celokupnom univrerzitetskom javnošću.  Uz našu podršku i podršku Privredne komore smatram da ćemo uspeti da pronađeno adekvatne modele i podstaknemo što veći broj ljudi da se usavrše, prekvalifikuju i dokvalifikuju i da ih uključimo u radne procese u ovim kompanijama. Takođe, potrebno je da se sistemom dualnog obrazaovanja ili uključivanjem studenata u toku školovanja u radne i proizvodne procese i kroz moguće mere stipendiranja zadrži što veći broj visoko kvalifikovane radne snage u ovim kompanijama“, rekao je Đoković.

On je okupljenim privrednicima u Privrednoj komori Subotica predstavio podsticajne mere Pokrajinske vlade i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, planirane za tekuću godinu. ,,Do sada imamo već oprobane mehanizme Razvojne agencije Vojvodine, koja je osnovana pre oko dva meseca, a funkcionalno će početi sa radom već od 30. juna. To su modeli koji su oprobani u Razvojnoj agenciji Srbije, koji će pokrivati teritoriju AP Vojvodine. Takođe, i Razvojni fond Vojvofine nastavlja sa svojim podsticajima, objavljuje konkurse kako za obrtna sredstva, tako i za investicije. Ovi programi su efikasni i znatno bolji od komercijalnog bankarskog tržišta. Sa druge strane, Pokrajinski sekretarijat će tradicionalno nastaviti da sprovodi konkurse kapitalnih subvencija za nabavku mašina i opreme, koji je proširen na repromaterijal, sirovine, softvere, ali i na poslovnu standardizaciju i sertifikaciju. Pomenuti konkurs će biti raspisan naredne nedelje, a fokus je na malim i mikro preduzećima. Konkurs će biti koncipiran po principu refundacije“, dodao je Đoković i pozvao privrednike da isprate konkurs naredne sedmice.

Đoković je napomenuo i podsticaje Sekretarijata za otvaranje novih radnih mesta, pri čemu će ove godine biti izdvojeno 60 miliona za ovu namenu na teritoriji AP Vojvodine. Raspon sredstava je od 183.000 dinara do 202.000 dinara. Ovom merom iskazana je namera da se poslodavci rasterete poreza i doprinosa prilikom novih zapošljavanja i tako stimulišu da povećavaju neto zaradu zaposlenih ka proseku privrede iz 2016. godine.  

U okviru posete Subotici, potpredsednik Pokrajinske vlade Ivan Đoković i predsednik PKS-a Marko Čadež, obišli su fabriku nameštaja „Budućnost“ i proizvođača generatora ATB „Sever”, koji sada posluje u okviru kineskog „Volonga”, pod popularnim imenom „Simens iz Šangaja”.

Ovaj veliki proizvođač generatora planira da svoje proizvodne pogone iz Austrije i Nemačke preseli u Suboticu, te tako zaposli i nove radnike. Grad Subotica i ovaj region na ovaj način postaju mesto otvaranja novih proizvodnih pogona i bivaju prepoznati kao lokacija sa  potencijalom za veliki privredni razvoj.