Sekretar Ivanišević i direktor Garancijskog fonda APV Raković potpisali Protokol o saradnji: Zajedničke mere kao važan mehanizam podrške privredi

 

Novi Sad, 19. novembar 2020. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine, Đorđe Raković, danas su svečano potpisali Protokol o saradnji. Potpisnici Protokola su ovim strateški važnim dokumentom definisali dalje korake u budućoj saradnji, sa ciljem unapređenja i postojeće, kao i o novim, zajedničkim aktivnostima u predstojećem periodu.

Pokrajinski sekretar Ivanišević je ovim putem istakao da je analizom postojećeg stanja i onoga što je učinjeno, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam pristupio izradi mera podrške, a u skladu sa budžetom koji će biti usvojen u zakonskom roku, dodavši da će jedna od aktivnosti biti bolja i celishodnija saradnja sa Garancijskim fondom Vojvodine.

,,Smatramo da su finansijske institucije čiji su osnivači Pokrajinska vlada i Skupština AP Vojvodine važne kao mehanizmi kojima možemo još bolje pomoći privredu i turizam na teritoriji AP Vojvodine. Današnji Protokol upravo ističe ono  što mora da karakteriše sve naše aktivnosti, a to je reč zajedno – jer samo sa svim snagama zajedno možemo da pobedimo ovu situaciju koja je veoma izazovna, ne samo za Vojvodinu, već i za čitav svet. Nastojaćemo da ne ukidamo ni jednu meru koja je do sada postojala u okviru Sekretarijata, već će se uvoditi nove mere, poput navedene mere podrške Garancijskom fondu i sličnim institucijama koje imaju finansijsku ulogu na tržištu“, rekao je Ivanišević.

On je dodao da će se sa Garancijskim fondom raditi na kreiranju mera finansijske podrške kako bi Sekretarijat unapredio njegov garancijski potencijal, a sve u cilju da bi što veći broj privrednika i turističkih delatnika mogao da ostvari bolje uslove  kod banaka, kako bi se nastavio i održao privredni razvoj.

Direktor Garancijskog fonda AP Vojvodine, Đorđe Raković, izjavio je da je, analizom aktuelnog stanja u privredi, evidentan problem usled aktuelne pandemije, te je Fond u junu tekuće godine promptno reagovao i uveo garantnu liniju pod nazivom ,,Covid-19“.

,,Do sada nije bila praksa da Garancijski fond daje linije za tekuću likvidnost. Svi naši potencijali bili su usmereni ka investiranju, odnosno ka proizvodnji. Aktuelna situacija nas je navela da kreiramo upravo ovakvu liniju, koja je u ovom trenutnku najkorisnija i najtraženija u Fondu. Ovim Protokolom se Sekretarijat aktivno finansijski uključuje u aktivnost te garantne linije. Sredstva Sekretarijata će biti uvrštena u ukupan garantni potencijal Fonda i koristiće se za sve garantne linije iz oblasti privrede, a najviše za garantnu liniju za tekuću likvidnost u privredi“, istakao je Raković.