Potpisan Sporazum o saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje: Nove mere aktivne politike zapošljavanja podstiču ,,preduzetnički duh“

  

Novi Sad, 26. april 2021. – Sporazum o saradanji u realizaciji mera aktivne politike zapošljavanja između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Nacionalne službe za zapošljavanje, potpisan je danas u Pokrajinskoj vladi.

Predmet ovog dokumenta jeste efikasnija sinhronizovana realizacija mera aktivne politike zapošljavanja koje su predviđene Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2021. godinu.

Potpisinici Sporazuma su pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i direktor Pokrajinske službe za zapošljavanje AP Vojvodine, Snežana Sedlar. Potpisivanju je prisustvovala v.d. pomoćnika pokrajinskog sekretara za oblast rada i zapošljavanja, Ilona Pelt.

Sporazumom su se tačno utvrdila prava i obaveze Sekretarijata i Nacionalne službe.

,,Danas potpisujemo Sporazum o zajedničkoj realizaciji programa zapošljavanja, koji realizuje Sekretarijat za privrednu, u ukupnom iznosu od 42 miliona dinara. Ovaj dokument znači da Sekretarijat te programe realizuje isključivo i u skladu sa merama i programima koji su predviđeni akcionim planom i na nacionalnom, odnosno pokrajinskom nivou. Od ove godine, mere su u potpunosti sinhronizovane i iznosi koji su predviđeni propozicijama Nacionalne službe za zapošljavanje jesu isti predviđenim iznosima u konkursima Sekretarijata“, rekao je sekretar Ivanišević.

On je istakao da je ovakav način rada jedini pravi put, te podsetio i na zajedničko sprovođenje mera i udruživanje sredstava Sekretarijata sa Garancijskim i Razvojnim fondom AP Vojvodine.

Ivanišević je najavio da će javni konkursi Sekretarijata za privredu iz oblasti zapošljavanja biti objavljeni 5. maja 2021. godine: ,,Konkursima Sekretarijata namenjenim za zapošljavanje, predviđeno je 250.000 dinara po novozaposlenom, odnosno po pokretanju biznisa, kao i 270.000 dinara ukoliko se radi o osobama sa invaliditetom. Delatnosti u kojima će biti moguće koristiti sredstva jesu proizvodne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine, dok će 5 miliona dinara biti opredeljeno za javne radove. Ideja je da u narednim konkursima iznos predviđen za zapošljavanje bude još veći“.

Obaveze Sekretarijata prema ovom Sporazumu jesu raspisivanje javnih poziva za realizaciju mera aktivne politike zapošljavanja, donošenje odluka o odobravanju sredstava i zaključivanje ugovora o međusobnim pravima i obavezama sa korisnicima sredstava i Nacionalnom službom.

Sa druge strane, Nacionalna služba vrši prijem, obradu i bodovanje zahteva po objavljenim javnim pozivima, sačinjava liste podnetih i izbodovanih prijava, neposredno sarađuje sa korisnicima sredstava, sačinjava pravne akte neophodne za nastavak realizacije ugovornih obaveza, te dostavlja izveštaje o realizaciji mera Sekretrijatu.

Praćenje i kontrolu realizacije ugovornih obaveza vršiće Sekretarijat u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.