Međusektorski radni sastanak sekretara Ivaniševića i Božića sa predstavnicima udruženja vinara: Zajedničko definisanje lokalnih i regionalnih prioriteta

 

 

Novi Sad, 6. april 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Čedomir Božić, održali su sastanak radne grupe za privredu i ponjoprivredu sa predstavnicima Udruženja vinara „Srem – Fruška gora“, a na inicijativu direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, Aleksandra Simurdića.

Susret, tačnije prvi radni sastanak, upriličen je sa ciljem jačanja saradnje unutar relevantnih institucija radi maksimalnog korišćenja prirodnih resursa Fruške gore za razvoj vinskog turizma, kao i razmatranje mapiranja potencijala ove vinske regije, te resursa koji su u nedovoljnoj meri iskorišćeni.

Sekretar Ivanišević je rekao da današnji susret jeste prvi korak ka izradi nove strategije razvoja turizma Vojvodine, te da je neophodno uspostaviti kontakte i razgovarati sa svim važnim subjektima koji u narednom, petogodišnjem periodu bi trebalo da pruže ,,jedinstven turistički proizvod“.

,,Jedinstven turistički proizvod podrazumeva dobru turističku infrastrukturu, kvalitetan smeštaj i kvalitetan program. Sastavni deo toga jesu vinari i vinogradari i jeste jedan od resursa, tzv. gastroturizam, koji će biti sastavni deo nove strategije. Ideja je da kroz konkurse Sekretarijata kreiramo jedinstvena gastro-mesta kako bismo mogli da ponudimo mnogo, jer savremeni turizam podrazumeva da ponudite turistima mnogo, kako bi oni izabrali ono što ih interesuje“, rekao je Ivanišević, dodavši da je od izuzetne važnosti zajednički rad sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu na razvoju i unapređenju ruralnog turizma. 

On je dodao da ukoliko se turistički poslenici ograniče na samo jedan vid turizma rizikuju da turisti svoje zadovoljstvo potraže na drugim destinacijama. 

,,Samo zajedničkim delovanjem u svim pravcima i racionalnim raspoređivanjem sredstava u budžetu, pre svega, za razvoj ruralnog segmenta turizma, trebalo bi da se doprinese značajnom nivou razvoja u pokrajini“, istakao je pokrajinski sekretar Božić.

Sekretar Čedomir Božić je ocenio da današnja tema, pre svega, jeste saradnja sa Udruženjem vinara i vinogradara Srem-fruška gora koja bi trebalo da posluži kao pokazatelj pravaca saradnje u narednom periodu. On je dodao da je Sekretarijat za poljoprivredu opredelio sredstva za proizvođače vina i rakije čiji će konkurs sa ukupnim budžetom od 50 miliona dinara biti objavljen u narednih trideset dana.

Direktor Fonda, Aleksandar Simurdić, istakao je da je današnji sastanak povod da se definiše krug subjekata koji će biti uključeni u ovu inicijativu, počev od malih i srednjih preduzeća koji gravitiraju ka Fruškoj gori, malih proizvođača vina, prehrambenih proizvoda, te ugostitelja koje bi trebalo uključiti u promovisanje tog podneblja kao jedinstvene turističke destinacije.

,,Dobar je momenat da zajedno radimo na formulisanju lokalnih i regionalnih prioriteta i pokušamo da tu platformu podržimo kroz različite izvore finansiranja“, rekao je Simurdić.

Učesnici sastanka su razgovarali i o razvoju turizma, kao izuzetnog privrednog potencijala, u cilju ekonomskog razvoja Vojvodine, o nužnim koracima na tom putu, o razvoju turističkih proizvoda i usluga, predstavljanju i interpretaciji kulturnog nasleđa, revitalizaciji nasleđa i stavljanja istog u službu privrednih i turističkih potencijala AP Vojvodine. Fokus samog susreta usmeren je ka promociji Fruške gore kao jedinstvene domaće, regionalne i evropske turističke destinacije, kao i upravljanju tom destinacijom i saradnji različitih aktera u oblasti privrede i turizma.