15. јул 2018. – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката и набавку опреме у 2018. години

На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину (“Службени лист АПВ“, број: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс) и члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Службени лист АПВ“, број: 37/2014, 54/2014 и 37/2016 и 29/2017), Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

ИЗЈАВЕ УЗ КОНКУРС

ТАБЕЛА ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

ПРЕГЛЕД ЧЛАНИЦА КЛАСТЕРА И ПОТПОРНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА