15. jul 2018. – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini

Na osnovu člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2018. godinu („Sl. list APV“, br. 57/2017, br. 17/2018- rebalans i 29/2018 – rebalans) i člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Sl. list APV“, br. 37/2014, 54/2014 – dr. odluka i 37/2016), a shodno članu 5. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina ili opreme ili softvera ili za sticanje nematerijalne imovine u 2018. godini od 8.5.2018. godine, (u daljem tekstu: Pravilnik), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisuje

KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANjE IZDATAKA ZA NABAVKU MAŠINA ILI OPREME ILI SOFTVERA ILI ZA STICANjE NEMATERIJALNE IMOVINE U 2018. GODINI

ТEKST KONKURSA

POJAŠNJENJE TEKSTA KONKURSA

PRAVILNIK

ОBRAZAC PRIJAVE

IZJAVE UZ KONKURS