Иван Ђоковић председавајући Покрајинског социјално-економског савета за наредни једногодишњи период

Нови Сад, 29. мај 2018. – Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, изабран је за председавајућег Покрајинског социјално-економског савета за  наредни једногодишњи период, на десетој седници одржаној данас у Скупштини АП Војводине.

Потпредседник Ђоковић је истакао да ће се чланови ПСЕС-а који су део покрајинске управе, као трећи члан у трипартитном дијалогу и социјални партнер, залагати за успешно спровођење социјалног дијалога и у наредном периоду.

,,Тежићемо ка формирању социјално-економских савета у градовима и општинама у Војводини. Поред свих надлежности које имамо и које су утврђене законом, ово питање би требало да буде једна од водећих активности ПСЕС-а“, рекао је Ђоковић.

На данашњој седници се разматрало по седам тачака, у оквиру којих је поред верификације чланова представника Покрајинске владе, доношења Одлуке о измени Одлуке о формирању Колегијума ПСЕС, представљена анализа актуелних привредних кретања у АП Војводини у периоду јануар – март 2018. године, коју је изнео председник Привредне коморе Војводине, Бошко Вучуревић.

Резимирајући анализу, Ђоковић је прецизирао појединости у оквиру свих наведених привредних сектора. Истакао је да индустријска производња у АП Војводини није на нивоу Републике Србије, али незнатно заостаје за њом. Поред тога, извоз у региону Војводине је нешто већа од извоза на нивоу Републике, а вредност увоза је знатно већа на нивоу нашег региона него у републици Србији, што јесте последица чињенице да већина фирми које увозе у овом периоду, које се односе на увоз енергената, регостроване су на територији АП Војводине, што се може, по његовим речима, окарактерисати као ,,статистичка аномалија“.

Председавајући се осврнуо и на трговину на мало, обим у Војводини је већи у односу на Републику Србију, док оно што указује на позитивну тенденцију која ће наступити и у осталим кварталима, то је раст броја долазака за 14,7 одсто и броја ноћења туриста за 16,9 одсто, који одступа у односу на просечни раст у првим кварталима у претходне три године, који се кретао између 12 и 13 одсто.

У погледу незапослених лица на нивоу Покрајине, Ђоковић је рекао да је тај број за 15,8 одсто смањен у односу на исти период у 2017. години, а број регистрованих запослених је порастао за 4 одсто, односно 20.748 лица. По његовим речима, мора се узети у обзир и чињеница да евиденција Националне службе за запошљавање ипак не показује стварни број запослених и незапослених, те се поставља питање шта је заправо усклађено са евиденцијом у смислу колики се број лица изузима са евиденције због непријављивања и неажурности, а колико је лица заиста мигрирало на привремене или трајне видове запослења. 

На седници је разматрана и иницијатива Уније послодаваца Војводине за изузимање предузетника од вођења пословних књига по систему двојног књиговодства и предлози за унапређење рада Пореске управе, као и њихова иницијатива за поједностављење пословања микро и малих привредних субјеката, у вези са обавезом именовања  „овлашћених лица“.