Ivan Đoković predsedavajući Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za naredni jednogodišnji period

Novi Sad, 29. maj 2018. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, izabran je za predsedavajućeg Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta za naredni jednogodišnji period, na desetoj sednici održanoj danas u Skupštini AP Vojvodine.

Potpredsednik Đoković je istakao da će se članovi PSES-a koji su deo pokrajinske uprave, kao treći član u tripartitnom dijalogu i socijalni partner, zalagati za uspešno sprovođenje socijalnog dijaloga i u narednom periodu.

,,Težićemo ka formiranju socijalno-ekonomskih saveta u gradovima i opštinama u Vojvodini. Pored svih nadležnosti koje imamo i koje su utvrđene zakonom, ovo pitanje bi trebalo da bude jedna od vodećih aktivnosti PSES-a“, rekao je Đoković.

Na današnjoj sednici se razmatralo po sedam tačaka, u okviru kojih je pored verifikacije članova predstavnika Pokrajinske vlade, donošenja Odluke o izmeni Odluke o formiranju Kolegijuma PSES, predstavljena analiza aktuelnih privrednih kretanja u AP Vojvodini u periodu januar – mart 2018. godine, koju je izneo predsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević.

Rezimirajući analizu, Đoković je precizirao pojedinosti u okviru svih navedenih privrednih sektora. Istakao je da industrijska proizvodnja u AP Vojvodini nije na nivou Republike Srbije, ali neznatno zaostaje za njom. Pored toga, izvoz u regionu Vojvodine je nešto veća od izvoza na nivou Republike, a vrednost uvoza je znatno veća na nivou našeg regiona nego u republici Srbiji, što jeste posledica činjenice da većina firmi koje uvoze u ovom periodu, koje se odnose na uvoz energenata, regostrovane su na teritoriji AP Vojvodine, što se može, po njegovim rečima, okarakterisati kao ,,statistička anomalija“.

Predsedavajući se osvrnuo i na trgovinu na malo, obim u Vojvodini je veći u odnosu na Republiku Srbiju, dok ono što ukazuje na pozitivnu tendenciju koja će nastupiti i u ostalim kvartalima, to je rast broja dolazaka za 14,7 odsto i broja noćenja turista za 16,9 odsto, koji odstupa u odnosu na prosečni rast u prvim kvartalima u prethodne tri godine, koji se kretao između 12 i 13 odsto.

U pogledu nezaposlenih lica na nivou Pokrajine, Đoković je rekao da je taj broj za 15,8 odsto smanjen u odnosu na isti period u 2017. godini, a broj registrovanih zaposlenih je porastao za 4 odsto, odnosno 20.748 lica. Po njegovim rečima, mora se uzeti u obzir i činjenica da evidencija Nacionalne službe za zapošljavanje ipak ne pokazuje stvarni broj zaposlenih i nezaposlenih, te se postavlja pitanje šta je zapravo usklađeno sa evidencijom u smislu koliki se broj lica izuzima sa evidencije zbog neprijavljivanja i neažurnosti, a koliko je lica zaista migriralo na privremene ili trajne vidove zaposlenja.

Na sednici je razmatrana i inicijativa Unije poslodavaca Vojvodine za izuzimanje preduzetnika od vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva i predlozi za unapređenje rada Poreske uprave, kao i njihova inicijativa za pojednostavljenje poslovanja mikro i malih privrednih subjekata, u vezi sa obavezom imenovanja  „ovlašćenih lica“.