Četvrti Međunarodni letnji ekološko-geografski kamp u Srbiji u organizaciji Ruskog geografskog društva

Pančevo, 5. jul 2019. – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, boravio je u Gradu Pančevo i tom prilikom posetio učesnike 4. Međunarodnog letnjeg srpsko-ruskog ekološko-geografskog kampa u Srbiji. Učesnici kampa su članovi i predstavnici Ruskog geografskog društva, najstarije nevladine organizacije na teritoriji Ruske Federacije i jedno od najstarijih naučno-geografskih društava u svetu.

Četvrti Međunarodni letnji kamp se ove godine održava u periodu od 1. do 15. jula, u organizaciji Ruskog geografskog društva i njihovog Centra u Srbiji.

Potpredsednik Ivan Đoković je organizatorima i učesnicima Kampa predstavio privredne, turističke i ekološke potencijale AP Vojvodine, ukazavši na postignute rezultate i ambiciozne planove koje bi trebalo realizovati u narednom periodu.

Pokrenuvši diskusiju po mnogobrojnim pitanjima o međudržavnoj saradnji, organizatori su ujedno i pohvalili inicijativu potpedsednika Đokovića da se ovaj značajan obrazovni program, kako je nazvan u Rusiji, ubuduće više usmeri ka prostoru i potencijalima AP Vojvodine.

Razvojni centar Ruskog geografskog društva u Srbiji je u protekle četiri godine, u saradnji sa brojnim institucijama i organizacijama iz Republike Srbije, organizovao  volonterske kampove, terensku nastavu, kao i programe koje su sprovodili srpki i ruski nastavnici i saradnici u nastavi.