5. јул 2019. – Јавна набавка радова – Израда и постављање туристичке сигнализације на међународној бициклистичкој рути Еуровело 11 ЈН ОП 1.3.2./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

5. јул 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 5. август 2019. године до 10.00 часова.

5. јул 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. август 2019. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКЕ  СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА МЕЂУНАРОДНОЈ БИЦИКЛИСТИЧКОЈ РУТИ ЕУРОВЕЛО 11

1. август 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

13. август 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

28. август 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ