Потпредседник Ђоковић отворио ,,BITS 2019“: Неопходна стратегија одрживе дигиталне трансформације Републике Србије

Нови Сад, 30. октобар 2019. – ,,Дигитална трансформација, не само привреде, него и друштва уопште, у свим димензијама нашег живљења је постала реалност коју остатак света свакодневно конзумира. Хитно нам је потребан стратешки обликован систем одрживе дигиталне трансформације“, истакао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, отварајући овогодишњу Конференцију ,,BITS 2019“ (Best IT Solutions).

Еминентни представници информационо – комуникационих технологија и индустрије, као и руководство водећих компанија из ове области које послују у Републици Србији, окупили су се у Конгресном центру Новосадског сајма, дајући стручни допринос скупу на ком су разматране актуелне теме са инжењерског и менаџерског аспекта, са циљем да се значајније подигне ниво конкурентности микро, малих и средњих предузећа, кроз озбиљан стручан приступ дигитализацији пословних процеса, почев од буџетирања, подизања профитабилности, преко безбедног пословања, субвенционисања и кредитирања дигитализације пословања.

Кључна тематска област овогодишње Конференције јесте дигитална трансформација предузећа, која представља промену пословног модела променом стратегија уз помоћ савремених технологија, обезбеђујући ефикаснији рад и однос са клијентима и тржиштем. Прихватајући овај концепт, компанија ствара услове за успешан развој и раст, а све кроз оптимизацију и дигитализацију сопствених пословних процеса.

Истичући неопходност одрживе стратегије дигиталне трансформације, потпредседник Ђоковић напомиње да би она допринела даљем развоју привреде, а са друге стране би културу, живљење, коришћење јавних сервиса и услуга учинила доступним сваком грађанину, што би требало повезати са целоживотним учењем.

,,Важно је сагледати на који начин нова материјална вредност створена кроз вештине и знања у оквиру ИКТ сектора постаје материјална база коју би требало да употребимо, не само за смањење трошкова и повећање целисходности пословања, већ и као нови квалитет целокупног социјалног система у коме живимо“, рекао је Ђоковић, додавши да готово да не постоји димензија живота појединца која није заснована на информационо-комуникационим технологијама, стога ће Покрајински секретаријат за привреду и туризам у наредној буџетској години определити значајна средства за дигитализацију и иновације.

Он је додао да се само подизањем капацитета домаћих микро, малих и средњих компанија, њихово повезивање у кооперативне ланце, те имплементација дигиталних алата и решења у пословању, може подстаћи развој привреде.

Учесници Конференције се у оквиру панела упознају са новим пословним дигиталним алатима, системима унапређења продаје, са дигиталном, комерцијалном и пословном трансформацијом, усклађивањем пословања са Законом о безбедности информационог система, као и са појединостима везаним за управљање финансијама, тачније припремом пројеката и апликацијом за средства Европске банке за обнову и развој.

Конференцију трећи пут организује компанија ,,Positive“ из Новог Сада у сарадњи са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам, Привредном комором Србије, Туристичком оргнизацијом Града Новог Сада, Унијом послодаваца Војводине, Центром за дигиталну трансформацију  и Војводина ИКТ кластером.

У току Конференције ,,BITS 2019“, одржани су Б2Б састанци, а веома је значајан и ,,кутак за гејмере“ у коме учесници имају прилику да се упознају са технологијом и новинама индустрији видео игара.