31. januar 2018. – Javni poziv za izbor koizlagača za zajednički nastup na 9. Međunarodnom sajmu vina, od 22. do 24. februara 2018. u sklopu 40. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, upućuje

JAVNI POZIV

Za izbor koizlagača za zajednički nastup na 9. Međunarodnom sajmu vina, koji će se održati u periodu od 22-24.02.2018. godine. u sklopu 40. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu 

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će na svom štandu, na sajmu u Beogradu predstaviti vinske potencijale Autonomne pokrajine Vojvodine. Pravo nastupa na objedinjenom štandu Cekretarijata imaju:

1.    Udruženja vinara iz AP Vojvodine koja u svom sastavu imaju najmanje 12. članica -vinarija  upisanih u vinski registar.
2.    Proizvođači tradicionalnih suhomesnatih,mlečnih i sličnih proizvoda

Koizlagačima će na štandu biti obezbeđeno zajedničko predstavljanje  i  izlagačko mesto. Koizlagači samostalno organizuju i snose troškove puta i promotivnog materijala.

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti sa sajta www.spriv.vojvodina.gov.rs, dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 16, sa naznakom na licu koverte: „prijava na Javni poziv „SAJAM VINA BEOGRAD 2018„. Popunjene, potpisane i overene  prijave sa prilozima  poslati poštom ili dostaviti lično u Sekretarijat. 

Ispunjenost uslova i izbor koizlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o učestvovanju na sajmu. Odluka o izboru donosi Pokrajinski sekretar za privredu i turizam.

Kontakt telefon za informacije 021/456-881.

JAVNI POZIV JE OTVOREN DO 14. FEBRUARA  2018. GODINE.

ТEKST JAVNOG POZIVA

PRIJAVA ZA PREUZIMANJE