31. јануар 2018. – Јавни позив за избор коизлагача за заједнички наступ на 9. Међународном сајму вина, од 22. до 24. фебруара 2018. у склопу 40. Међународног сајма туризма у Београду

Покрајински секретаријат за привреду и туризам, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за избор коизлагача за заједнички наступ на 9. Међународном сајму вина, који ће се одржати у периоду од 22 -24.02.2018. године. у склопу 40. Међународног сајма туризма у Београду

Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће на свом штанду, на сајму у Београду представити винске потенцијале Аутономне покрајине Војводине. Право наступа на обједињеном штанду Cекретаријата имају:

1.    Удружења винара из АП Војводине која у свом саставу имају најмање 12. чланица -винарија  уписаних у вински регистар.
2.    Произвођачи традиционалних сухомеснатих,млечних и сличних производа

Коизлагачима ће на штанду бити обезбеђено заједничко представљање  и  излагачко место. Коизлагачи самостално организују и сносе трошкове пута и промотивног материјала.

Пријава на Јавни позив подноси се на обрасцу, који се може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, доставља у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са назнаком на лицу коверте: „пријава на Јавни позив „САЈАМ ВИНА БЕОГРАД 2018„. Попуњене, потписане и оверене  пријаве са прилозима  послати поштом или доставити лично у Секретаријат. 

Испуњеност услова и избор коизлагача утврђују организатори у складу са Правилима о учествовању на сајму. Одлука о избору доноси Покрајински секретар за привреду и туризам.

Контакт телефон за информације 021/456-881.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 14. ФЕБРУАРА  2018. ГОДИНЕ.

ТЕКСТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

ПРИЈАВА ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ