30. април 2015. Јавна набавка – Услуга – израда критеријума за праћење и процену ефеката општих и посебних протокола за поступање институција у случајевима насиља у породици и партнерским односима ЈН МВ 1.2.9/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка

30. април 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 12. мај 2015. године до 10.00 часова.

30. април 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

25. мај 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору