20. мај 2015. Јавна набавка – Услуга – израда методологије и праћењe квалитета услуга које се на територији АП Војводине пружају женама жртвама насиља ЈН МВ 1.2.4/2015

Документацију можете преузети путем следећег линка

20. мај 2015. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 29. мај 2015. године до 10.00 часова.

20. мај 2015. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

16. јун 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву

1. децембар 2015. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка јавне набавке услуга