3. novembar 2023. – Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine u 2023. godini – organizovanje manifestacije

Na osnovu člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja („Sl.glasnik RS“ br. 16/18), člana 11. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2023. godinu („Službeni list APV“, broj: 54/2022, 27/2023-rebalans, 35/2023-rebalans), člana 43. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV”, br. 37/14, 54/14 ‒ dr. odluka, 37/16, 29/17, 24/19 , 66/20 i 38/21) i člana 3. Pravilnika o dodeli bespovratnih sredstava udruženjima građana za finansiranje projekata od značaja za razvoj turističkog potencijala Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list APV”, br. 37/2023), Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam (u daljem tekstu: Sekretarijat) r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA UDRUŽENjIMA GRAĐANA ZA FINANSIRANjE PROJEKATA OD ZNAČAJA ZA RAZVOJ TURISTIČKOG POTENCIJALA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2023. GODINI – ORGANIZOVANjE MANIFESTACIJE

TEKST KONKURSA

PRAVILNIK

OBRAZAC PRIJAVE