27. јул 2018. – Јавни kонкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2018. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за  2018. годину и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП  ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА (26.09.2018.)

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

УРЕДБА О СРЕДСТВИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА