27. јул 2018. – Јавни позив за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2018. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености, члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину и Правилником о додели субвенција запошљавање незапослених лица у Аутономној покрајини Војводини за 2018. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП  ВОЈВОДИНИ  У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИК

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ

ИЗЈАВА DE MINIMIS

ЛИСТА ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА