25. октобар 2019. – Јавна набавка добара – Службена и радна одећа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.1./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

25. октобар 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда

Рок за подношење понуда је 25. новембар 2019. године до 10.00 часова.

25. октобар 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

28. новембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

6. децембар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ