23. мај 2019. – Јавна набавка радова – израда и постављање туристичке саобраћајне сигнализације за вођење саобраћаја до туристичке дестинације Фрушка гора ЈН ОП 1.3.1./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

23. мај 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 24. јун 2019. године до 10.00 часова.

23. мај 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

7. јун 2019. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7. јун 2019. – ДОДАТНА ПИТАЊА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

10. јун 2019. – ДОДАТНА ПИТАЊА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 2

1. јул 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

17. јул 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ