22. септембар 2017. – Јавна набавка – услуга – Организовање манифестације ,,Дани Војводине“ у Подгорици ЈН МВ 1.2.5./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

22. септембар 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 2. октобар 2017. године до 10.00 часова.

22. септембар 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5. октобар 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

16. октобар 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору