16. април 2019. – Јавна набавка – услугa – организација одласка на сајам у Паризу FASHION & VINE – DEFILE A PARIS, програм „PARIS FASHION WEEK“ ЈН МВ 1.2.9./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

16. април 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 25. април 2019. године.

16. април 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. мај 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

3. мај 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ