16. октобар 2017. – Јавна набавка – добра – Заштитна и службена обућа за запослене у покрајинским органима управе ЈН ОП 1.1.2./2017

Документацију можете преузети путем следећег линка

16. октобар 2017. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 15. новембар 2017. године до 10.00 часова.

16. октобар 2017. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17. новембар 2017. – ОДЛУКА о додели уговора

4. децембар 2017. – ОБАВЕШТЕЊЕ о закљученом уговору