14. август 2019. – Јавна набавка услуге – Израда елабората о трасирању пројекта туристичке сигнализације за бициклистичку стазу Нови Сад – Зрењанин ЈН ОП 1.2.2./2019

Документацију можете преузети путем следећег линка

14. август 2019. – ПОЗИВ за подношење понуда 

Рок за подношење понуда је 13. септембар 2019. године до 10.00 часова.

14. август 2019. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

28. август 2019. – ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

18. септембар 2019. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

7. октобар 2019. – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ