13. април 2018. – Јавна набавка – услуга – Претходни и периодични прегледи запослених у покрајинским органима ЈН МВ 1.2.8./2018

Документацију можете преузети путем следећег линка

13. април 2018. – ПОЗИВ за подношење понуда  

Рок за подношење понуда је 23. април 2018. године до 10.00 часова.

13. април 2018. – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

19. април 2019. – ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

30. април 2018. – ОДЛУКА о обустави поступка

10. мај 2018. – ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка